Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1454-1455

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (30800 XII).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Ten Hoopen (stuk nr. 11) en het amendement-Dijksma (stuk nr. 16) zijn ingetrokken.

Het amendement-Duyvendak (stuk nr. 15) en het amendement-Slob/Dijksma (stuk nr. 17) zijn overgenomen.

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

Departementale begrotingsstaat.

De artikelen 31 tot en met 33 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Gerkens (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 34 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 35 tot en met 37 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Gerkens (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 39, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 40 en 41 worden zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.