Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1450-1451

Aan de orde is een stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (30804).

(Zie vergadering van 25 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik kom terug op de stemming over het Belastingplan 2007. Daarbij heb ik een laat ingediend amendement – de Kamer heeft uiteraard het volste recht om dit te doen – van de heer Crone op stuk nr. 35 niet in stemming gebracht. Wij hebben al gestemd over dit wetsvoorstel. Ik vraag de Kamer toestemming om toch nog over dit amendement te stemmen. Als de Kamer daarmee akkoord gaat, gebeurt dat. Als er één lid is dat daar bezwaar tegen heeft, dan heeft mijn vergissing tot gevolg dat er niet meer over dit amendement kan worden gestemd. Dat zou mij zeer spijten, maar zo zijn de regels. Ik zie dat de Kamer ermee akkoord gaat om alsnog over dit amendement te stemmen.

In stemming komt het amendement-Crone (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.