Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1451

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de uitvoering van de MEP-subsidieregeling (28665, nr. 85).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.