Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1472

Aan orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering AWBZ, te weten:

- de motie-Van Miltenburg c.s. over het ingaan van de nieuwe zorgzwaartefinanciering per 1 januari 2008 (26631, nr. 194);

- de motie-Van Miltenburg c.s. over continuïteit van de zorg door de huidige zorgaanbieder in het transitiejaar (26631, nr. 195);

- de motie-Vietsch c.s. over het niet langer aftrekken van mantelzorg in de indicatiebesluiten (26631, nr. 196);

- de motie-Vietsch c.s. over begrijpelijke en duidelijke indicatiebesluiten (26631, nr. 197);

- de motie-Smits c.s. over het aantal dagdelen dagbestedingen in de V&V-sector (26631, nr. 198).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Miltenburg c.s. (26631, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg c.s. (26631, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vietsch c.s. (26631, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vietsch c.s. (26631, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smits c.s. (26631, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.