Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1475-1475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 19637
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1475
Identifier h-tk-20062007-1475-1475
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1475-1475
PS key HAN8057A75
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1475
Taal nl
Titel Stemmingen over een motie, ingediend bij het debat naar aanleiding van de brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over Bosnische asielzoekers, te weten de motie-Lambrechts c.s. over het niet nemen van onomkeerbare stappen ten aanzien van 'late' Srebrenicavluchtelingen (19637, nr. 1096)
Vergaderjaar 2006-2007