Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1473

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over energie, te weten,

- de motie-Vendrik over intrekking van de toezegging aan het consortium van grootverbruikers (28240, nr. 62).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.