Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1473

Aan orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zorg aan illegalen, te weten:

- de motie-Vendrik/Arib over een plan van aanpak voor een waarborgfonds onverzekerde illegalen (29689 /19637, nr. 118);

- de motie-Kant over voorrang op grond van niet-medische criteria (29689, nr. 119);

- de motie-Kant over eerstelijnspsychologie in het basispakket van de zorgverzekering (29689, nr. 120).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vendrik/Arib (29689/19637, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29689, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29689, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, PvdA, D66 en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.