Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1461

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het operationeel programma van het Europees Structuurfonds, te weten:

- de motie-Bussemaker/Algra over het bieden van maatwerkmogelijkheden bij de besteding van ESF-middelen (26642, nr. 92);

- de motie-Algra/Bussemaker over het bieden van mogelijkheden aan gemeenten om rechtstreeks ESF-aanvragen te doen (26642, nr. 93).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

In stemming komt de motie-Bussemaker/Algra (26642, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Algra/Bussemaker (26642, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.