Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1448

Aan de orde is de vaststelling van de ontwerpprofielschets nieuwe voorzitter (30849).

De voorzitter:

Ik stel voor, de ontwerpprofielschets vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het is dezelfde profielschets als de vorige keer, dus u weet wat u terugkrijgt.