Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1448

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (30804) en Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan "Paarse krokodil") (30577), en over:

- de motie-Crone over heffingsrente op ongevraagd uitbetaalde heffingskortingen (30804, nr. 22);

- de motie-Crone over btw-vrijstelling voor gedetacheerd hbo- en mbo-personeel (30804, nr. 23);

- de motie-Crone over de btw-afwikkeling voor transport- en leveringskosten (30804, nr. 24);

- de motie-De Nerée tot Babberich over een apart belastingtarief voor 65-plussers (30804, nr. 25);

- de motie-Dezentjé Hamming/Crone over btw-vrijstelling voor praktijkondersteunende diensten van doktersassistenten (30804, nr. 27);

- de motie-Dezentjé Hamming over belastingvrije studievergoeding (30804, nr. 28);

- de motie-Slob over indirect overheidsingrijpen (30804, nr. 29);

- de motie-Irrgang/Gerkens over een vereenvoudigde artiestenregeling (30804, nr. 30).

(Zie vergadering van 25 oktober 2006.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Dezentjé Hamming (30804, nr. 28) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Crone (30804, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Crone (30804, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Crone (30804, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Nerée tot Babberich (30804, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming/Crone (30804, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob (30804, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Gerkens (30804, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.