Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1474-1474-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24587
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1474
Identifier h-tk-20062007-1474-1474-1
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1474-1474
PS key HAN8057A74
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1474
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport over de brand cellencomplex Schiphol-Oost, te weten de motie Stuger over het benoemen van een eigen secretaris-generaal door bewindspersonen (24587, nr. 202)
Vergaderjaar 2006-2007