Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1472-1472-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29515
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1472
Identifier h-tk-20062007-1472-1472-1
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1472-1472
PS key HAN8057A67
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1472
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over administratieve lasten, te weten: - de motie-Aptroot c.s. over de regeling privégebruik en loonbelasting voor bestelauto's (29515, nr. 168); - de motie-Smeets c.s. over een integrale ex-postmeting (29515, nr. 169); - de motie-Koopmans over ministeriële circulaires (29515, nr. 170)
Vergaderjaar 2006-2007