Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1469-1471".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-A
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800 A
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1471
Identifier h-tk-20062007-1469-1471
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1469-1471
PS key HAN8057A62
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1469
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIT/SNIP, te weten: - de motie-Verdaas c.s. over de ontwikkeling van een visie op internationaal treinvervoer (30800 A, nr. 26); - de motie-Verdaas c.s. over een financieringsplan voor de aanleg van een tunnel in de N61 bij Sluiskil (30800 A, nr. 27); - de motie-Verdaas c.s. over een haalbaarheidsonderzoek naar overkapping van snelwegen (30800 A, nr. 28); - de motie-Mastwijk c.s. over overdracht van de N69 aan de provincie Noord-Brabant (30800 A, nr. 30); - de motie-Mastwijk c.s. over een planstudie naar de zuidelijke ringweg Groningen (30800 A, nr. 31); - de motie-Mastwijk c.s. over de rol van het kabinetsbesluit van 13 oktober 2006 inzake de A6/A9 bij de uitwerking van plannen voor verbetering van de weginfrastructuur tussen Sc hiphol, Amsterdam en Almere (30800 A, nr. 32); - de motie-Gerkens over het voorkomen van een tariefsverhoging van de Westerscheldetunnel (30800 A, nr. 34); - en nog zes andere moties
Vergaderjaar 2006-2007