Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1449-1450".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30654
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1450
Identifier h-tk-20062007-1449-1450
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1449-1450
PS key HAN8057A29
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1449
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654), en over: - de motie-Koopmans c.s. over de emissiewaarden voor bestaande stallen van IPPC-bedrijven (30654, nr. 18); - de motie-Koopmans/Oplaat over aanpassing van de termijn voor inwerkingtreding van het Besluit Huisvesting voor bestaande stallen naar 2013 (30654, nr. 19); - de motie-Koopmans/Oplaat over onderhandelingen met de Europese Commissie over het omgaan met NB-wetvergunningen (30654, nr. 20)
Vergaderjaar 2006-2007