Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1474-1474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25074
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1474
Identifier h-tk-20062007-1474-1474
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1474-1474
PS key HAN8057A73
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1474
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de WTO, te weten: - de motie-Douma/Vendrik over beperking van de mogelijkheden inzake antidumping (25074, nr. 137); - de motie-Douma/Vendrik over onderhandelingen over bilaterale handelsakkoorden (25074, nr. 138)
Vergaderjaar 2006-2007