Publicaties over dossier 28240

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 juli 2007 over de verlening van vergunningen voor nieuwe kolencentrales (28240)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5106 - 5109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verlening van vergunningen voor nieuwe kolencentrales, te weten: de motie-Neppérus c.s. over een totaalplan over de energievoorziening voor Nederland op middellange en lange termijn (28240, nr. 78); de motie-Duyvendak over het proactief steunen van de ontwikkeling van een 'energie-eiland' (28240, nr. 79); de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het voorleggen van een evenwichtig pakket van afspraken met de energiesector aan de Kamer (28240, nr. 80), en de motie-Samsom c.s. over het bewerkstelligen dat nieuwe fossiele elektriciteitscentrales de klimaatdoelen niet in gevaar brengen (28240, nr. 81)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5162 - 5163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat n.a.v. een algemeen overleg op 15 maart 2007 over het Toewijzingsplan broeikasgasemissierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-03-2007 2006-2007 nr. 51, pagina 3020 - 3023 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 oktober 2006 over energie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1396 - 1397 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over energie, te weten de motie-Vendrik over intrekking van de toezegging aan het consortium van grootverbruikers (28240, nr. 62)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1473 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het klimaatbeleid/CO2-allocatiebeleid, te weten: - de motie-De Krom/Spies over een EU-besluit over het post-Kyotobeleid (28240, nr. 53); - de motie-Van Velzen/Samsom over het veilen van emissierechten (28240, nr. 54); - de motie-Van Velzen/Samsom over jaarlijkse verlaging van het uitstootplafond voor emissierechten (28240, nr. 55) en 1 andere motie (nr. 56)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-10-2006 2006-2007 nr. 4, pagina 147 - 148 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 7 september over het klimaatbeleid/CO2-allocatiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-10-2006 2006-2007 nr. 3, pagina 69 - 73 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 september 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-09-2006 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Klimaatbeleid, te weten: - de motie-Samsom c.s. over een doelstelling van 2% energiebesparing per jaar (28240, nr. 20); - de motie-Samsom over vergoedingen voor klimaatneutrale energie (28240, nr. 21); - de motie-Samsom over het verdelingsprincipe van emissie per capita (28240, nr. 22); en 4 andere moties (de nrs. 24, 26 en 27)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-04-2005 2004-2005 nr. 62, pagina 3995 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 maart 2005 over het klimaatbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-03-2005 2004-2005 nr. 59, pagina 3827 - 3835 Tweede Kamer der Staten-Generaal