Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1467-1469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-XII
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800 XII
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1469
Identifier h-tk-20062007-1467-1469
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1467-1469
PS key HAN8057A61
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1467
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (30800 XII), te weten: - de motie-Dijksma/Van Hijum over een netverklaring van ProRail en positieve prijsprikkels ter stimulering van het gebruik van de Betuweroute (30800 XII, nr. 19); - de motie-Dijksma/Van Hijum over het versneld aanpakken van knelpunten op het spoor (30800 XII, nr. 20); - de motie-Van Hijum/Boelhouwer over een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma (30800 XII, nr. 21); - de motie-Van Hijum/Dijksma over prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen (30800 XII, nr. 22); - de motie-Van Hijum c.s. over een nieuw aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer (30800 XII, nr. 23); - de motie-Van Hijum c.s. over het examen en de examentarieven klein vaarbewijs (30800 XII, nr. 24); - de motie-Gerkens over het bitumenkartel (30800 XII, nr. 25); - de motie-Gerkens over draadloos internet in treinen (30800 XII, nr. 26) en nog acht andere moties
Vergaderjaar 2006-2007