Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1461-1461".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30545
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1461
Identifier h-tk-20062007-1461-1461
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1461-1461
PS key HAN8057A52
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1461
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de problematiek rond de uitvoering van de Wet werk en bijstand, te weten: - de motie-Noorman-den Uyl over bekorting van de beslistermijn voor een bijstandsuitkering (30545, nr. 8); - de motie-Noorman-den Uyl over de kosten per cliënt voor uitvoering van de WWB (30545, nr. 9); - de motie-Noorman-den Uyl over een geleidelijker herverdeling van het WWB-budget (30545,nr. 10); - de motie-Mosterd/Van der Sande over de exacte budgetverlaging voor gemeenten in 2007 (30545, nr. 11)
Vergaderjaar 2006-2007