Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1461-1461-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26642
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1461
Identifier h-tk-20062007-1461-1461-1
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1461-1461
PS key HAN8057A53
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1461
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het operationeel programma van het Europees Structuurfonds, te weten: - de motie-Bussemaker/Algra over het bieden van maatwerkmogelijkheden bij de besteding van ESF-middelen (26642, nr. 92); - de motie-Algra/Bussemaker over het bieden van mogelijkheden aan gemeenten om rechtstreeks ESF-aanvragen te doen (26642, nr. 93)
Vergaderjaar 2006-2007