Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1452-1454".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-XV
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800 XV
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1454
Identifier h-tk-20062007-1452-1454
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1452-1454
PS key HAN8057A38
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1452
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten: - de motie-Bussemaker/Slob over bijzondere aandacht voor onder andere Wajongers in het beleid ten aanzien van stages en jeugdwerkloosheid (30800 XV, nr. 35); - de motie-Bussemaker c.s. over voorfinanciering van BOinK uit het Waarborgfonds kinderopvang (30800 XV, nr. 36); - de motie-Bussemaker/Van Gent over behoud van de formule van de vrouwenvakscholen (30800 XV, nr. 37); - de motie-Bussemaker over onderzoek naar oplossing van het verzilveringsprobleem (30800 XV, nr. 38); - de motie-Verburg/Van der Vlies over maatwerk bij re-integratie via een individueel re-integratietraject (IRO) (30800 XV, nr. 39); - de motie-Verburg over structurele verhoging van de kinderbijslag (30800 XV, nr. 40); - de motie-Verburg over verruiming en vereenvoudiging van de levensloopregeling (30800 XV, nr. 41); - en nog dertien andere moties (30800 XV, nrs. 42 t/m 54)
Vergaderjaar 2006-2007