Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1451-1451-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-V
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800 V
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1451
Identifier h-tk-20062007-1451-1451-4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1451-1451
PS key HAN8057A35
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1451
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken, te weten: - de motie-Koenders over het stabiliserings- en veiligheidsproces in Afghanistan (30800 V, nr. 19); - de motie-Ferrier c.s. over bevordering van circulaire migratie vanuit Europese landen (30800 V, nr. 24)
Vergaderjaar 2006-2007