Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1448-1448-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30839
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1448
Identifier h-tk-20062007-1448-1448-2
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1448-1448
PS key HAN8057A27
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1448
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met de Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor bodembescherming en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (COM(2006) 232) (30839)
Vergaderjaar 2006-2007