Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1444-1445".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30809
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1445
Identifier h-tk-20062007-1444-1445
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1444-1445
PS key HAN8057A20
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1444
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te houden (Experimenten Schiphol) (30809), en over de motie-Gerkens over het slepen van vliegtuigen (30809, nr. 23)
Vergaderjaar 2006-2007