Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1441-1442".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30483
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1442
Identifier h-tk-20062007-1441-1442
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1441-1442
PS key HAN8057A17
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1441
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (30483), en over: - de motie-Van Velzen over opname van de meldingsplicht voor type A-inrichtingen in de Activiteiten-AMvB (30483, nr. 10); - de motie-Spies/De Krom over een terughoudend gebruik van maatwerkvoorschriften (30483, nr. 11); - de motie-De Krom over schrappen van overbodige verplichtingen uit het Activiteitenbesluit (30483, nr. 12); - de motie-De Krom/Spies over het niet laten stijgen van administratieve lasten en uitvoeringskosten (30483, nr. 13)
Vergaderjaar 2006-2007