Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-1379-1381".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1381
Identifier h-tk-20062007-1379-1381
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1379-1381
PS key HAN8057A03
Publicatiedatum 2006-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1379
Taal nl
Titel Vragen van het lid Irrgang aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat in vier van de vijf bedrijven de opslag van vuurwerk ten onrechte als 'veilig' wordt aangemeld en dat erkende keuringsbedrijven worden omgekocht om deze keurmerken af te geven (mondelinge vragenuur)
Vergaderjaar 2006-2007