Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanbestedingen in het openbaar vervoer, te weten:

- de motie-Dijksma/Van der Ham over alternatieven om GVB's in 2009 marktconform te laten opereren (24036, nr. 312);

- de motie-Dijksma c.s. over voorlegging van het reciprociteitsartikel voor wetswijziging Wp 2000 voor 1 oktober 2005 (24036, nr. 313);

- de motie-Gerkens/Duyvendak over het niet invoeren van een aanbestedingsplicht voor het openbaar vervoer (24036, nr. 314);

- de motie-Mastwijk/Dijksma over verlenging van de personeelsparagraaf (24036, nr. 315);

- de motie-Hofstra c.s. over verplichte aanbesteding per 2012 voor bus en rail gelijktijdig in Amsterdam (24036, nr. 316);

- de motie-Duyvendak/Gerkens over in het beleid rekening houden met een Amsterdams referendum (24036, nr. 317).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Dijksma/Van der Ham (24036, nr. 312).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (24036, nr. 313).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens/Duyvendak (24036, nr. 314).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Dijksma (24036, nr. 315).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (24036, nr. 316).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Gerkens (24036, nr. 317).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven