Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de ceremonie na verkrijging van het Nederlanderschap, te weten:

- de motie-Kraneveldt/Sterk over een intentieverklaring af te leggen door de naturalisant (28689, nr. 35).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven