Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over prostitutiebeleid, te weten:

- de motie-Rouvoet c.s. over ontmoediging van het gebruikmaken van diensten van illegale prostituees (25437, nr. 48).

(Zie vergadering van 25 januari 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rouvoet stel ik voor, zijn motie (25437, nr. 48) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven