Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (30105 XV).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Het amendement-Bakker (stuk nr. 6) is in de vergadering van 30 juni 2005 door de regering overgenomen.

Het amendement-Van Gent (stuk nr. 5) is ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 3, de begrotingsstaat, de artikelen 21 t/m 23, de artikelen 97 t/m 99, de begrotingsstaat en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven