Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het ACVZ-advies Tegen de wil achtergebleven vrouwen, te weten:

- de motie-Arib/Azough over uitvoering van de motie-Hirsi Ali c.s. (29742, nr. 5) en steun voor terugkeer naar Nederland van vrouwen en kinderen met de Nederlandse nationaliteit (29742, nr. 18).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de indieners stel ik voor, hun motie (29742, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven