Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitbreiding van heroïneverstrekking, te weten:

- de motie-Van der Laan c.s. over structurele financiering van heroïnebehandelingsplaatsen (24077, nr. 161);

- de motie-Kant c.s. over een project voor heroïneprostituees (24077, nr. 162).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van der Laan c.s. (24077, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (24077, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven