52 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) – 32752

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 april 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Reactie op verzoek Driessen over de besteding van EU-hulp in ontwikkelingslanden – 21501-04-124

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en de Ecofin Raad van 16 en 17 mei 2011 te Brussel – 21501-07-794

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Ministeriële Raad Demografie en Gezinsbeleid – 21501-31-241

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 19 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 19 en 20 mei 2011 – 21501-34-166

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Doha-onderhandelingen – 25074-171

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel visiebrief PGO – 29214-58

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding hoofdlijnennotitie "Werken naar vermogen" – 29544-297

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 21 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Beloningen, toelagen en declaraties van de politietop – 29628-247

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoeringskosten pensioenregelingen – 30413-155

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken aanpakken Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren – 31268-44

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiën in het Primair Onderwijs – 31293-100

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 26 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Experimenten startgroepen – 31322-121

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief inzake het artikel "De gemeentelijke veiligheidsregie: een verwerpelijk voorstel", geschreven door prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens – 32459-8

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de Miracle of Love organisatie – 32500-VI-96

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruik van dienstauto's met chauffeur bij uitvoerende diensten – 32500-VII-94

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 32500-VIII-166

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan Dutch Art Works – 32500-VIII-167

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 19 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afrekenmethode mobiele telefonie – 32500-XIII-193

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksprogramma "Toekomst Zorg" – 32500-XVI-136

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op jaarverslag Nationale ombudsman – 32654-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over het rapport van de AR over open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid (32679, nr. 2) – 32679-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuw instellingsbesluit Actal 2011 en toezending van het profiel van de voorzitter en de leden van Actal – 32751-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 22 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding erratumpagina 41 behorend bij het rapport "Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter" – 31300-22

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 27 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven