26 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanschaf van een tweede F-35 testtoestel,

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk c.s. over afzien van de aanschaf (26488, nr. 263);

  • - de motie-Jasper van Dijk c.s. over afzien van deelname aan de training (26488, nr. 264);

  • - de motie-Eijsink c.s. over afzien van de aanschaf (26488, nr. 265);

  • - de motie-El Fassed c.s. over staken van de investeringen (26488, nr. 266).

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (26488, nr. 263).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (26488, nr. 264).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (26488, nr. 265).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-El Fassed c.s. (26488, nr. 266).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven