37 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Osira Amstelring,

te weten:

  • - de motie-Leijten over de cliëntenraad van Osira Amstelring (31765, nr. 38);

  • - de motie-Leijten over afschaffen van de minutenregistratie (31765, nr. 39);

  • - de motie-Dille/Agema over mishandeling van ouderen in instellingen (31765, nr. 40).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Leijten (31765, nr. 38).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (31765, nr. 39).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dille/Agema (31765, nr. 40).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven