33 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het vertrek van een vloot met hulpgoederen naar Gaza,

te weten:

  • - de motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook (32500-V, nr. 173);

  • - de motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen (32500-V, nr. 174);

  • - de motie-De Roon/Wilders over de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU (32500-V, nr. 175);

  • - de motie-De Roon over strafbaarheid van deelname (32500-V, nr. 176).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Roon (32500-V, nr. 173).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (32500-V, nr. 174).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (32500-V, nr. 175).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (32500-V, nr. 176).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven