32 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de politie,

te weten:

  • - de motie-Dibi over afzonderlijk vermelden van politieaspiranten (29628, nr. 248);

  • - de motie-Dibi over de politiecapaciteit in de grote steden (29628, nr. 249);

  • - de motie-Dibi over het aantal dierenpolitieagenten (29628, nr. 250);

  • - de motie-Marcouch/Kuiken over het salaris voor aspirant-agenten (29628, nr. 252);

  • - de motie-Marcouch/Kuiken over de begroting van de politie (29628, nr. 253);

  • - de motie-Çörüz c.s. over de arbeidsvoorwaarden voor de politietop (29628, nr. 254).

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (29628, nr. 249) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dibi (29628, nr. 248).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (29628, nr. 250).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marcouch/Kuiken (29628, nr. 252).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marcouch/Kuiken (29628, nr. 253).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (29628, nr. 254).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven