42 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,

te weten:

 • - de motie-Grashoff over rijkskaders (32660, nr. 2);

 • - de motie-Grashoff c.s. over de rijksbufferzones (32660, nr. 3);

 • - de motie-Grashoff c.s. over de doelstelling aantal spoorreizigers (32660, nr. 4);

 • - de motie-Grashoff/De Rouwe over een volwaardige plaats voor de fiets (32660, nr. 5);

 • - de motie-Slob over het begrip robuustheid (32660, nr. 6);

 • - de motie-Slob/Grashoff over een gevoeligheidsanalyse (32660, nr. 7);

 • - de motie-Aptroot over opheffen van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (32660, nr. 9);

 • - de motie-Paulus Jansen over verschuiving van vaste naar variabele lasten (32660, nr. 10);

 • - de motie-Paulus Jansen over uitwerking van de adviezen van de commissie-Elverding (32660, nr. 11);

 • - de motie-De Jong over verantwoordelijk stellen van decentrale overheden (32660, nr. 12);

 • - de motie-De Jong over de definitie van een supersnelweg (32660, nr. 13);

 • - de motie-De Jong over ontslaan van Lodewijk de Waal (32660, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Grashoff (32660, nr. 2).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (32660, nr. 3).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (32660, nr. 4).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff/De Rouwe (32660, nr. 5).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob (32660, nr. 6).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob/Grashoff (32660, nr. 7).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (32660, nr. 9).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32660, nr. 10).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32660, nr. 11).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Jong (32660, nr. 12).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (32660, nr. 13).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (32660, nr. 14).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven