47 Stemming

Aan de orde is de stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met een nieuwe benaming voor het spoeddebat (32743, nr. 1).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven