51 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (32587).

Devoorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Wij zijn gekomen aan het eind van de stemmingen. Ik hoop een flink aantal van u nog te zien bij de herdenking in de Kamer op 4 mei, in de Nieuwe Kerk, op de Dam en bij alle andere herdenkingen.

Ik zie u in mei weer terug in deze Kamer. Ik wens u een goed reces!

Sluiting 0.10 uur.

Naar boven