Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 80, item 45

45 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIII).

In stemming komt het amendement-Van Gerven/Dijsselbloem (stuk nr. 4).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heerKoopmans (CDA):

Voorzitter. Het goede nieuws is dat met het aannemen van het amendement-Van Gerven/Dijsselbloem een ruiterlijke erkenning in de Kamer is ontstaan van het feit dat er wel degelijk schade wordt geleden door de pelsdierondernemers als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel-Van Gerven/Dijsselbloem. Het slechte nieuws is dat het amendement wordt gedekt door een graai in het potje voor jonge boeren en dat het tegelijkertijd de schade niet volledig dekt. Het kabinet heeft vandaag laten weten de rest ook niet te willen dekken. Daarmee is een zodanig onverantwoord wetsvoorstel ontstaan dat de CDA-fractie bij hoge uitzondering tegen dit wetsvoorstel zal stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Gerven/Dijsselbloem (stuk nr. 4).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.