Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 80, item 2

2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (32723);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-V).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Devoorzitter:

We hebben vandaag een lange lijst met onderwerpen. Daarom zijn we wat eerder begonnen. Ik ken minister Donner als een matineuze man; vandaar dat hem het voorrecht ten deel is gevallen om als eerste te mogen beginnen om half tien.

We opereren vandaag onder het kerstregime. Ik heb begrepen dat daarover wat onduidelijkheid bestaat. De essentie ervan is dat het snel gaat. De Kamerleden dienen hun motie in; dat kan zonder inleiding. De minister geeft vervolgens een kort oordeel over de moties. Dat bestaat uit het eindoordeel, bijvoorbeeld dat hij het oordeel aan de Kamer laat. Het zou natuurlijk het beste zijn als het oordeel altijd aan de Kamer was. Daar kan dan nog één zin aan worden toegevoegd.

Zo werkt het dus. Mocht het zo zijn dat de leden het antwoord echt niet begrijpen – ik kan mij dat eigenlijk niet voorstellen, maar dat zou kunnen – dan kunnen ze een verhelderende vraag stellen. Dit lijkt me zo helder als glas.