36 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de werkgelegenheidssituatie bij de sociale werkvoorziening (Roteb),

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt/Hamer over tijdelijke contracten van SW-geïndiceerden (29817, nr. 66);

  • - de motie-Ulenbelt/Hamer over baanbehoud voor de mensen met een WSW-indicatie (29817, nr. 67).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Hamer (29817, nr. 66).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Hamer (29871, nr. 67).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven