40 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over vervangen van de WTCG door een fiscale regeling (31706, nr. 44);

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over de groep die ten onrechte buiten de boot valt (31706, nr. 45);

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over eventuele besparingen (31706, nr. 46);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen (31706, nr. 47);

  • - de motie-Dijkstra/Voortman over toetsing van de gegevensverstrekking (31706, nr. 48);

  • - de motie-Klijnsma c.s. over een coulanceregeling (31706, nr. 49);

  • - de motie-Klijnsma c.s. over het rapport-Linschoten (31706, nr. 50);

  • - de motie-Klijnsma c.s. over het besluit over de toekomst van de WTCG (31706, nr. 51).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (31706, nr. 44).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (31706, nr. 45).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (31706, nr. 46).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31706, nr. 47).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra/Voortman (31706, nr. 48).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klijnsma c.s. (31706, nr. 49).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klijnsma c.s. (31706, nr. 50).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klijnsma c.s. (31706, nr. 51).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

MevrouwOuwehand (PvdD):

Voorzitter. Wij wensen geacht te worden voor de motie op stuk nr. 47 te hebben gestemd.

Devoorzitter:

Waarvan akte.

Naar boven