39 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kwaliteitszorg cure,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over een onderzoek naar het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (31765, nr. 41);

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over het op te richten kwaliteitsinstituut (31765, nr. 42).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (31765, nr. 41).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (31765, nr. 42).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven