44 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wadden,

te weten:

  • - de motie-Jacobi/Van Veldhoven over terugdringen van de (efficiency)korting op het Waddenfonds tot 4% (29684, nr. 93);

  • - de motie-Jacobi/Van Veldhoven over verlenging van de looptijd van het Waddenfonds (29684, nr. 94);

  • - de motie-Van Tongeren/Jacobi over de middelen uit het Waddenfonds (29684, nr. 95);

  • - de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een onafhankelijke kwaliteitstoets (29684, nr. 96);

  • - de motie-Ouwehand over geen vergunningverlening voor projecten die effecten hebben op het waddenecosysteem (29684, nr. 97).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Jacobi/Van Veldhoven (29684, nr. 93).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Van Veldhoven (29684, nr. 94).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Jacobi (29684, nr. 95).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jacobi (29684, nr. 96).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (29684, nr. 97).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven