43 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het spoor,

te weten:

  • - de motie-Slob over de dalkorting (32404, nr. 39);

  • - de motie-Slob c.s. over uitwerking van het ontwerptracébesluit variant E' (32404, nr. 40);

  • - de motie-Slob/Van Gent over een onafhankelijke second opinion (32404, nr. 41);

  • - de motie-Van Gent over houders van een voordeelurenkaart (32404, nr. 42);

  • - de motie-De Jong over behoud van papieren abonnementen en treinkaartjes (32404, nr. 44);

  • - de motie-De Jong over poortjes op stations (32404, nr. 45);

  • - de motie-Haverkamp/Aptroot over overleg met de regio (32404, nr. 46);

  • - de motie-Haverkamp/Aptroot over de Vechtbrug in Weesp (32404, nr. 47).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Slob (32404, nr. 39).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 40).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob/Van Gent (32404, nr. 41).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (32404, nr. 42).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Jong (32404, nr. 44).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (32404, nr. 45).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Aptroot (32404, nr. 46).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Aptroot (32404, nr. 47).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven