27 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over pensioenonderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt over onderzoek naar het bedrag van 80 mld. (32043, nr. 30);

  • - de motie-Klaver c.s. over een jaarlijks pensioenoverzicht (32043, nr. 31);

  • - de motie-Slob/Vermeij over het wetsvoorstel-Donner (32043, nr. 32);

  • - de motie-Vermeij/Slob over de koopkracht van ouderen met alleen AOW (32043, nr. 33);

  • - de motie-Koşer Kaya over generationele effecten van komende wetsvoorstellen (32043, nr. 34);

  • - de motie-Koşer Kaya over een analyse van de generationele effecten (32043, nr. 35);

  • - de motie-Koşer Kaya over stemmen met de voeten (32043, nr. 36);

  • - de motie-Van den Besselaar c.s. over de beleggingsopbrengst (32043, nr. 37);

  • - de motie-Omtzigt c.s. over een overzicht van terugstortingen (32043, nr. 38).

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Omtzigt c.s. (32043, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al in 2002 de regering heeft toegezegd, een overzicht aan de Kamer te doen toekomen van fondsen die pensioengeld hebben teruggestort aan hun sponsor(en);

constaterende dat negen jaar later het overzicht de Kamer nog niet bereikt heeft of gepubliceerd is;

verzoekt de regering, binnen drie maanden aan de Kamer een gedetailleerd en nieuw overzicht te doen toekomen van alle terugstortingen die hebben plaatsgevonden in de periode 1985–2005,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (32043).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32043, nr. 30).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32043, nr. 31).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob/Vermeij (32043, nr. 32).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Slob (32043, nr. 33).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32043, nr. 34).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32043, nr. 35).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32043, nr. 36).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Besselaar c.s. (32043, nr. 37).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (32043, nr. 40).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven