23 Stemmingen moties WTCG

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (32575 en 33045),

te weten:

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over het investeren van niet-uitgekeerde bedragen (32575, 33045, nr. 7);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over mensen met een auditieve beperking (32575, 33045, nr. 8);

  • - de motie-Klijnsma c.s. over overleg over beleidsvoornemens (32575, 33045, nr. 9);

  • - de motie-Klijnsma/Voortman over coulanceregeling (32575, 33045, nr. 10).

(Zie vergadering van 15 december 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Klijnsma c.s. (32575, 33045, nr. 9) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32575, 33045, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (32575, 33045, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klijnsma/Voortman (32575, 33045, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven