86 Stemmingen Zorggroep Zonnehuizen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Zorggroep Zonnehuizen,

te weten:

  • - de motie-Leijten over garanderen van het salaris voor het personeel (31839, nr. 163);

  • - de motie-Leijten over openbaar maken van de verkoop van Zonnehuizen (31839, nr. 164).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Leijten (31839, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31839, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven