40 Stemmingen Suriname

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Suriname,

te weten:

  • - de motie-Van Bommel/Dikkers over Surinaamse studenten (20361, nr. 151);

  • - de motie-Bontes/Elissen over diplomatiek personenverkeer (20361, nr. 152);

  • - de motie-Dikkers/Van Bommel over de 10-urennorm voor studenten (20361, nr. 153).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Bommel/Dikkers (20361, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes/Elissen (20361, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dikkers/Van Bommel (20361, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven